Det här vill vi

Heby ligger i en av Sveriges snabbast växande regioner. Med universiteten, Akademiska och det höga bostadsbyggandet som dragningskraft flyttar fler människor och företag hit. Vi har kommit långt med välfärden och utvecklingen i Heby – men inte tillräckligt långt. Under alltför lång tid har vi tagit välfärden för givet. Vi har räknat med att den alltid ska skulle fungera i ett så rikt land som Sverige. Men efter nästan ett helt decennium av skattesänkningar och privatiseringar står vi inför utmaningen att se till så att vårt land håller ihop och att ingen lämnas efter.

Jobben först – det är så vi klarar välfärden och kan driva utvecklingen framåt. Alla som kan ska arbeta. Det gäller de som kommit till Sverige, de gäller de som bott i Sverige under lång tid.

Skola. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn kommer till en skola med trygga klassrum, duktiga lärare och att barnen varje dag får lära sig något nytt.

Sjukvård. I Uppsala län ska man känna sig trygg med vår sjukvård – den ska finnas där den dag du eller din familj behöver den – och du ska få lika god vård oavsett vem du är eller var i länet du bor.

Äldreomsorg ska ge våra äldre trygghet och finnas där för alla dem som varit med och byggt upp Heby och Sverige. Bristerna vi ser i välfärden måste rättas till och personalen som jobbar med våra äldre ska ha schysta arbetsvillkor som gör att kvalitén på omsorgen blir bättre.

Bostäder. Det byggs nytt och växer som aldrig förr – det är bra – när vi växer kan vi satsa på välfärden och förbättra servicen. Men vi kan inte stå nöjda vid sidan och se på när bostäderna som byggs är alltför dyra för alla de som saknar bostad idag. Det behövs fler billiga hyresrätter som människor har råd att bo i.

facebook Twitter Email