8 förslag för ett bättre Heby

1. Tidsflexibel barnomsorg!

2. Anställda i kommunen skall ha rätt till heltid!

3. Fler hyresrätter i kommunen. Vi vill satsa på vårt eget bostadsbolag Hebygårdar!

4. Finns det intresse av att bygga nya bostäder oavsett var i kommunen, skall vi göra vad vi kan för att detta skall kunna bli till.

5. Föreningslivet är en mycket viktig resurs i samhället. Vi vill stödja det så mycket vi kan.

6. Det nya äldreboendet som planeras skall ägas och drivas i kommunal regi.

7. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla verksamheten. Här finns mycket att göra!

8. Skolan/Barnomsorgen skall ha rätt resurser på rätt plats.

facebook Twitter Email