Våra förtroendevalda

Vi är många som jobbar för ett bättre och mer rättvist Heby. Från vår ordförande i det lokala partiet till ledamöter i kommunala nämnder.

 

Olof Nilsson Ordförande för Socialdemokraterna i Heby, Bygg- och miljönämnden, ordförande, Kommunfullmäktige, ordförande, Demokratiberedningen, ordförande
Jan Andersson
Erik Backman
Wilhelm Bertilsson
Håkan Collin
Sol Engström
Carola Eriksson
Jan Eriksson
Sanne Flink
Ann-Christine Grattback Åkerblom
Jan-Erik Grattback Åkerblom
Gunilla Hamrin
Inga-Lill Hellgren
Rose-Marie Isaksson Utbildningsnämnden, ordförande
Torbjörn Ivarsson
Emilie Jansson Vård- och omsorgsnämnden, vice ordförande
Mattias Jonsson
Kerstin Karlsson
Maire Lautakoski
Marie Lindström
Britt Nilsson
Leif Nilsson
Kenth Nilsson
Kim Nilsson
Berit Parmsäter
Lars Persson
Anders Pettersson
Kristina Pettersson
Pär Rickman
Bernt-Erik Rutström
Carina Schön Kommunstyrelsens vice ordförande, Personalutsskottets ordförande
Per Sverkersson Samhällsbyggnadsnämnden, vice ordförande
Larry Tallroth

 

facebook Twitter Email