Våra förtroendevalda

Vi är många som jobbar för ett bättre och mer rättvist Heby. Från vår ordförande i det lokala partiet till ledamöter i kommunala nämnder.

Olof Nilsson Ordförande för Socialdemokraterna i Heby, Bygg- och miljönämnden, vice ordförande, Kommunfullmäktige, 2:e v ordförande, Demokratiberedningen, 2:e vice ordförande
Jan Andersson
Erik Backman
Håkan Collin Hebyfastigheter AB, vice ordförande
Annelie Eklöv
Johan Ericsmark
Carola Eriksson Kultur- och fritidsnämnden, 2:a vice ordförande
Jan Eriksson
Anna
Ann-Christine Grattback Åkerblom
Nils Göran Gustavsson
Gunilla Hamrin
Inga-Lill Hellgren
Gunnar Ingle
Yvonne Ingle
Rose-Marie Isaksson Utbildningsnämnden, 2:a vice ordförande
Emilie Jansson Vård- och omsorgsnämnden, 2:e vice ordförande, Socialutskottets vice ordförande
Kerstin Karlsson
Maire Lautakoski
Marie Lindström
Britt Nilsson
Leif Nilsson Revisorerna, ordförande
Kenth Nilsson
Ulla Odhner
Berith Parmsäter
Håkan Persson
Anders Pettersson
Kristina Pettersson
Uno Philipsson
Margaretha Quistberg
Tryggve Reinmar
Pär Rickman Kommunala pensionärsrådet, nominerad av PRO Heby
Bernt-Erik Rutström
Carina Schön Oppositionsråd, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, ks, vice ordförande, Personalutsskottets vice ordförande
Per Sverkersson Samhällsbyggnadsnämnden, 2:e vice ordförande
Larry Tallroth
Carl-Erik Thörngren Valnämnden, vice ordförande
Erzsebét Wollein
facebook Twitter Email